You are currently viewing SID BANKA – ugodni krediti

SID BANKA – ugodni krediti

1. Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke – MSP in s.p.

2. Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) – start-upi, s.p., zadruge, socialna podjetja, MSP in velika podjetja.

Prijavni rok: do porabe sredstev.

Več informacij je na voljo na povezavi.