SID BANKA ugodni krediti – COVID-19, turizem, poslovanje MSP, RRI

1. Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)  – MSP in velika podjetja.

2. Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1) – s.p., zadruge, MSP in velika podjetja.

3. Financiranje poslovanja MSP (MSP 9) – s.p., zadruge, MSP in velika podjetja.

4. Financiranje tehnološko – razvojnih projektov (RRI 3) – s.p., zadruge, MSP in velika podjetja.

Prijavni roki: do porabe sredstev.

Več informacij je na voljo tukaj.