Razpisanih je 69 milijonov EUR za nastanitveno turistično ponudbo – dvig kakovosti in konkurenčnosti turizma

Upravičenci: Nastanitve z vsaj 3 zvezdnicami (MSP in velika podjetja).

Investicija vsaj 300.000 EUR. 

Razpoložljiva sredstva:

  • za sklop 1: 48.500.000,00 EUR in
  • za sklop 2: 20.500.000,00 EUR.

Sofinanciranje: med 15% – 50%

Datum oddaje: 

  1. rok: 5. 12. 2022
  2. rok: 27.3. 2023,
  3. rok: 29. 5. 2023.

Več na povezavi.