You are currently viewing RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+: ŠPORT ZA LJUDI IN PLANET

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+: ŠPORT ZA LJUDI IN PLANET

Predmet: sofinanciranje pilotnih projektov na področju spodbujanja trajnostnih in okolju prijaznih športnih praks. Ukrepi morajo spodbujati večjo in dejavnejšo vlogo športa pri trajnostnem razvoju in okoljski preobrazbi. Dejavnosti morajo načrtovati in izvajati metode, katerih cilj je, da šport postane vzorčna panoga pri okoljskem preoblikovanju, zlasti za mlade generacije.

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju športa (npr. športna zveza ali klub) ter imajo sedež v eni od držav članic EU.

Osnovne informacije:

  • Vrednost projektov: do 400.000 EUR.
  • Sofinanciranje upravičenih stroškov: do 80 %.
  • Trajanje projektov: najmanj 12 in največ 18 mesecev.

Prijavni rok: 17. 10. 2023 do 17.00.

Upravičeni stroški:

  1. Stroški osebja;
  2. Stroški podizvajalcev;
  3. Potni stroški in dnevnice;
  4. Stroški opreme (amortizacija);
  5. Posredni stroški (7 % pavšal na preostale stroške).

Več v povzetku.