Razpis za nepovratna sredstva Evropskega parlamenta za medijske projekte v podporo konferenci o prihodnosti Evrope

Prijavitelji: pravna oseba, ki sicer lahko nastopa partnersko, akcijski predlog pa razdela jasno vlogo vsakega partnerja.

Predmet: sofinanciranje stroškov za produkcijo in zagotavljanje rednih, zanesljivih, pluralističnih, nepristranskih,
multimedijskih informacij o konferenci o prihodnosti Evrope.

Več si lahko preberete v povzetku in v prilogi.