Razpis CORE Organic: raziskovalni predlogi za ekološko kmetijstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound začelo zbirati raziskovalne predloge za izboljšanje ekološkega kmetijstva. Konzorcij sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13-ih držav.

Evropska Unija je ekološko kmetijstvo postavilo visoko na prioritetno lestvico s ciljem, da se do leta 2030 organsko kmetovanje izvaja na 25% kmetijskih površin. Za dosego tega cilja bo potrebno vlagati v nove in inovativne rešitve v ekološkem kmetovanju, za kar bo v sklopu tega projekta namenjenih 4,8 milijona EUR.

Z mednarodnim javnim pozivom se zbira raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

  • trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
  • podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
  • ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Za Slovenijo se lahko uveljavlja financiranje samo za prvi in drugi ukrep. Maksimalen znesek financiranja je 100.000 EUR.

Načrtovan rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Povezava na razpis

Povezava na spletno stran za oddajo vloge: prijavni obrazec

Več informacij: CORE organic CoFund

Vir: MKGP