You are currently viewing Prostor za navdih: razpis Networks of Towns

Prostor za navdih: razpis Networks of Towns

Cilji: izmenjava, sodelovanje, razumevanje, delitev dobrih praks, podpiranje dobrega upravljanja. Druženje z namenom širitve dobrih praks med občinami.

Upravičeni prijavitelji in partnerji:

  • osebe javnega ali zasebnega prava;
  • ustanovljene v eni od upravičenih držav;
  • mesta, občine ali druge lokalne oblasti oz. neprofitna organizacija, ki predstavlja lokalne organe;
  • minimalno število partnerjev: 4 iz 4 različnih upravičenih držav (Države EU in pristopnice).

Okvirna skupna višina sredstev je 6.000.000 EUR.

Projekt, ki traja od 1 do 2 leti.

Rok za oddajo vlog je 20. 4. 2023.

Več na povzetku.