Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Prijavitelji: osebe ožjega ali širšega javnega sektorja ali ESCO podjetja.

Predmet: Ugodni krediti za financiranje projektov celovite energetske prenove stavb javnega sektorja.

Rok za prijavo: do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več v povzetku.