Ponovno je odprt razpis Varovanje inovacijskega potenciala

Prijavitelji: mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe.

Predmet: zagotavljanje obratnega kapitala – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja .

Rok za prijavo: od 9. 5. do 31. 5. do 13. ure.

Več informacij na povezavi.