Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Prijavitelji: nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba (MSP-ji in velika podjetja).

Predmet: podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Rok za prijavo: 5. oktober 2022 do 14.00.

Več informacij na povezavi.