You are currently viewing Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026

Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026

Namen: skozi nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu petorne vijačnice inoviranja), ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije S5.

Cilji: nadgradnja delovanja SRIP na vseh prednostnih področjih S5, osredotočanje na ključne omogočitvene tehnologije iz trinivojske prioretizacije S5, razvoj človeških virov ter vstop v mednarodna partnerstva, kar ima za posledico povečanje vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije.

Prednostna področja uporabe S5 so:

1) Pametna mesta in skupnosti

2) Horizontalna mreža informacijsko – komunikacijskih tehnologij

3) Zdravje – medicina

4) Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

5) Trajnostna pridelava hrane

6) Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

7) Trajnostni turizem

8) Mobilnost

9) Tovarne prihodnosti

10) Materiali kot končni produkti

Predmet: izbor in sofinanciranje delovanja SRIP po posameznih prednostnih področjih S5

Upravičenci:

  • organizacije, ki so upravljavci inovacijskega grozda. Ciljna skupina javnega razpisa so raziskovalne organizacije skladno, izobraževalne organizacije, gospodarska združenja in podjetja.

Posebni pogoji: Na javnem razpisu lahko sodeluje konzorcij največ štirih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo SRIP projekta.

Kratek opis:

  • Razpisnik: MGTŠ.
  • Višina razpisanih sredstev: 9.000.000,00 EUR.
  • Stopnja sofinanciranja: do 50 %.
  • Za vsako prednostni področje S5 se odobri ena vloga.

Več podrobnosti najdete tukaj.