You are currently viewing Podpora nadnacionalnih partnerstev na področju socialnega podjetništva v podeželskem okolju

Podpora nadnacionalnih partnerstev na področju socialnega podjetništva v podeželskem okolju

Cilji: Splošni cilj tega razpisa je spodbuditi razvoj socialnega gospodarstva malih in srednje velikih podjetij (MSP), dejavnih na podeželju. Cilj projekta je zgraditi evropsko mrežo regionalnih in lokalnih oblasti, ki bodo delovale na področju podpore socialnega podjetništva. Na ta način bi se uspešno spopadli s pomanjkanjem priložnosti na podeželju in zgradili bolj zelene, moderne in odporne skupnosti.

Vrednost razpisa: Na voljo je 1.000.000,00 EUR (možnost povečanja proračuna do 20 %). EISMEA bo podprla do štiri projekte v maksimalni vrednosti do 250.000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Za financiranje morajo projekti nujno biti sestavljeni iz naslednjih aktivnosti:

  • Pregled obstoječih projektov (primeri dobrih praks) na problematiko socialnega podjetništva in odpornosti podeželskih skupnosti, financirane v okviru Obzorja Evropa.
  • Izvedba najmanj treh transnacionalnih delavnic ali poučevanj. Delavnice morajo biti organizirane na ozemlju konzorcijskih partnerjev, ki so se prijavili. Te morajo širiti dobre prakse in razumevati že obstoječe prakse. Vse delavnice in poučevanja morajo vključevati predstavnike lokalne skupnosti in vse deležnike, ki se dotikajo socialnega podjetništva.
  • Konzorcij mora na koncu projekta skupaj zbrati nabor dobrih praks in oblikovati priporočila, kako bi bilo mogoče te prakse prenesti še v druge lokalne skupnosti po Evropi.

Upravičeni prijavitelji:

  • Pravne osebe (javne ali zasebne), ustanovljene v EU (vključno s čezmorskimi ozemlji) ali v državah EGP in državah, povezanih z enotnim trgom, ki so v teku pogajanj za pridružitveni sporazum.
  • Upravičenci in povezani subjekti se morajo registrirati v register udeležencev pred oddajo predloga, kjer bodo morali predložiti dokumente, ki dokazujejo pravni status in izvor.
  • Možne izjeme so navedene tukaj.

Na projekte se prijavlja v konzorciju od 4 do 10 organizacij.

Rok prijave: 7. december 2023, 17:00

Več podrobnosti najdete tukaj.