You are currently viewing P7P 2023 | Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

P7P 2023 | Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Namen:

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja;
 • zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: vlagatelj je utrpel neposredno škod v poplavah avgusta 2023. Dokazuje se z slikovnim materialom, zaželen še zapisnik, kjer je navedena škoda.
 • Višina kredita ne presega 40 %od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022.
 • Skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah ne sme presegati dejanske škode vlagatelja.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas.
 • Podjetje ustanovljeno pred 1. 1. 2022.
 • Bonitetna ocena vsaj SB8.

Krediti pogoji:

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita (možnost oddaje ene vloge).
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov.
 • Odplačilna doba:
  • 2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR;
  • 2–7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR.
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev).
 • Obrestna mera: letna fiksna 0,5 %.
 • Zavarovanje:
  • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR;
  • 8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR.
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita s strani SPS.

Upravičeni stroški projekta so lahko:

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme).
 • Stroški materiala in trgovskega blaga.
 • Stroški storitev.
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške.

Roka za oddajo vlog: 9. 11. 2023 do 14.00 ure in 20. 12. 2023 do 14.00 ure oziroma do porabe vseh sredstev.

Več podrobnosti tukaj.