You are currently viewing P7E 2023 | Krizno-likvidnostni kredit

P7E 2023 | Krizno-likvidnostni kredit

Namen:

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za MSP;
 • likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Pogoji za kandidiranje

 • glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje;
 • najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas;
 • podjetje ustanovljeno pred 1. 1. 2022;
 • bonitetna ocena vsaj SB8;
 • podjetje ne spada v izključen sektor;
 • »de minimis«.

Krediti pogoji:

 • min.: 15.000 €;
 • max.: 100.000 €;
 • odobri se največ 1 vloga;
 • obrestna mera je letna fiksna 2,6 %;
 • doba kreditiranja od 2 do 7 let;
 • moratorij v mesecih (1-6) z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev;
 • odplačilna doba (mesečna):
 • 2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR;
 • 2-7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR;
 • zavarovanje:
  • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR;
  • 8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR;
 • brez stroškov vodenja in odobritve kredita;
 • črpanje: Namensko in v enkratnem znesku (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita).

Upravičeni stroški:

 • 100 % kritje upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški projekta so lahko:

 • opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme);
 • neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc);
 • stroški materiala in trgovskega blaga;
 • stroški storitev;
 • zaračunan DDV na upravičene stroške.

Roka za oddajo vlog: 15. 9. in 15. 11. 2023 do 14.00 oz. do porabe sredstev.

Več v povzetku TUKAJ.