P7CE – Krizno likvidnostni kredit v skupni vrednosti 32.000.000 EUR

Predmet: namenski krediti od 20.000 EUR do 100.000 EUR z ročnostjo od 2 do 5 let in moratorijem od 1 do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev.

Pogoji:

  • podjetja (MSP), ki so bila ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid-19, to je pred 12.03.2020;
  • vsaj en (1) zaposleni za polni delovni čas;
  • vlagatelji morajo izpolnjevati oba navedena pogoja:
    • gospodarska škoda – energija: višji stroški električne energije ali plina ali pogonskega goriva (primerjava september 2022 – januar 2022)
    • gospodarska škoda – Covid 19

Prijavni roki: 15. 11. 2022 do 14. ure.

Več informacij je na voljo tukaj.