You are currently viewing P7–2 2023 – COVID MIKROKREDITI 2023

P7–2 2023 – COVID MIKROKREDITI 2023

Kratek opis:

  • ugodni viri financiranja mikro, malih in srednje velikih podjetij;
  • skupaj na voljo 5 mil EUR (1.1 mil EUR za Zahodno Slovenijo).

Pogoji:

  • gospodarsko škoda zaradi epidemije COVID-19 – upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019;
  • bonitetna ocena od SB1 do vključno SB7 v letu 2021;
  • MSP in 1 zaposlena oseba za polni delovni čas na dan oddaje vloge.

O kreditu:

  • najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR;
  • kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov podjetja;

Prijavni roki:

Vlogo s prilogami se odda preko ePortala Sklada:

  • 24. 3. 2023 (do 14.00 ure);
  • 24. 4. 2023 (do 14.00 ure) – oz. do porabe sredstev.

Več informacij je na voljo v povzetku.