You are currently viewing Odprta sta še javna razpisa – BIZI LES in NOO LES

Odprta sta še javna razpisa – BIZI LES in NOO LES

NOO LES

Sofinanciranje nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki se nanaša na postavitev novega proizvodnega obrataširitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti.

Upravičenci: MSP

Višina sofinanciranja: vsaj 50.000,00 EUR ter največ 4.000.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog: 31. 8. 2023.

Več v povzetku.

———————————————————————————————————————————————————————-

BIZI LES

Namen: spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge.

Upravičenci: MSP in velika podjetja.

Višina povratnih sredstev: vsaj 50.000,00 EUR ter največ 1.500.000,00 EUR

Delež sofinanciranja: do vključno 85 % upravičenih stroškov (tudi nepovračljiv DDV).

Rok za oddajo vlog: do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Več v povzetku.