You are currently viewing Odprt je razpis za zbiranje predlogov za pametna omrežja in storitve za leto 2023

Odprt je razpis za zbiranje predlogov za pametna omrežja in storitve za leto 2023

Evropsko skupno podjetje za pametna omrežja in storitve (SNS JU) je javno-zasebno partnerstvo, katerega cilj je olajšati in razviti vodilno vlogo industrije v Evropi na področju omrežij in storitev 5G in 6G. Skupno podjetje SNS financira projekte, ki oblikujejo trden načrt raziskav in inovacij ter program uvajanja z vključevanjem evropskih zainteresiranih strani in spodbujanjem mednarodnega sodelovanja pri različnih pobudah 6G.

Drugi razpis SNS bo nadgradil 35 projektov prve faze SNS, ki so se začeli izvajati 1. januarja 2023.

1. Pametne komunikacijske komponente, sistemi in omrežja za 5G Mid-Term Evolution Systems.
Sedem projektov (BeGREEN, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, VERGE, NANCY, ACROSS) sledi evolucijski poti k razvoju omrežij 6G. Izbrani projekti se dopolnjujejo in so bili izbrani tako, da ustvarjajo celovit sistemski pogled. Zajete raziskovalne teme vključujejo energetsko učinkovita radijska omrežja, prilagodljivo odprto omrežje RAN, integrirana neteritorialna omrežja 5G (NTN), robne platforme na osnovi umetne inteligence ter inteligentno upravljanje virov, ki zagotavlja varnost, zasebnost in zanesljivost.

2. Raziskave za revolucionarni tehnološki napredek v smeri 6G.
Poudarek je na novih tehnologijah, za katere se pričakuje, da bodo sprejete v komercialnih omrežjih v srednjeročnem in/ali dolgoročnem obdobju. Raziskovalne teme, obravnavane v 19 izbranih projektih (ADROIT6G, DETERMINISTIC6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, RIGOUROUS, HORSE, PRIVATEER, Hexa-X-II, 6G-SHINE) med drugim vključujejo nove arhitekture sistemov 6G, napredne brezžične in optične komunikacijske tehnologije, napredek v nezemeljskih omrežjih, varen razvoj izjemno zanesljivih komunikacijskih aplikacij z nizkimi zakasnitvami (URLLC).

3. Eksperimentalne infrastrukture SNS.
Cilj treh projektov (6G-SANDBOX, 6G-BRICKS, 6G-XR) je razviti vseevropske eksperimentalne platforme, ki lahko vključujejo obetavne tehnične pripomočke 6G za njihovo nadaljnjo potrditev. Ključna vidika projektov sta ponovna uporabnost in sposobnost razvoja eksperimentalnih platform v času trajanja programa SNS. Ključne prednosti infrastruktur, ki jih je treba razviti, so tudi dostopnost in odprtost z dobro opredeljenimi in jasno dokumentiranimi tehnološkimi in poslovnimi vmesniki.

4. Poskusi in pilotni projekti SNS v velikem obsegu.
Štirje projekti (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) izvajajo obsežne poskuse in pilotne projekte SNS na posebnih vertikalah velikega gospodarskega in družbenega pomena. Cilj je raziskati in predstaviti tehnologije 5G/6G, napredne aplikacije in storitve v vertikalnih sektorjih, kot so energetika, gradbeništvo, avtomobilska industrija, proizvodnja, e-zdravje, kultura in mediji. Poleg tega naj bi ti obsežni poskusi postali katalizator za vzpostavitev uspešnih poslovnih ekosistemov. Projekti vključujejo tehnologije, ki so trenutno ključni dejavniki za omrežja 6G, kot so AI/ML, kibernetska varnost, rešitve v oblaku/obrobju in napredne rešitve interneta stvari itd.

5. Usklajevalni in podporni ukrepi
Projektni portfelj vključuje 2 usklajevalna in podporna ukrepa (SNS OPS in SNS ICE), ki se osredotočata na notranje operativne vidike partnerstva SNS ter na vzpostavitev dialoga s pobudami EU (npr. s sorodnimi partnerstvi, nacionalnimi pobudami itd.) in promocijo rezultatov in dosežkov SNS na svetovni ravni ter si prizadevata za oblikovanje svetovnih standardov.