OBZORJE EVROPA: NAGRADA ZA SOCIALNE INOVACIJE 2022 – PRIHODNOST BIVANJA

Evropska komisija je v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (angl. horizon europe) objavila razpis za nagrade EU za socialne inovacije za leto 2022, ki je tokrat posvečen prihodnosti bivanja – inovacije za cenovno dostopne in trajnostne stanovanjske soseske.

Namen: cilj gibanja novega evropskega Bauhausa (angl. New European Bauhaus) je na novo zasnovati naš sedanji način življenja, da bi izpolnili cilje evropskega zelenega dogovora. Z ustvarjalno obravnavo načina gradnje in prenove naših mestnih stavb, ki so glavni dejavniki emisij toplogrednih plinov, želi pobuda EU Bauhaus pritegniti državljane in vse pomembne akterje, da bi sprožili kulturne spremembe, ki bodo vodile k bolj trajnostnemu življenju.

Nagrada: trije zmagovalci (uvrščeni na 1., 2. in 3. mesto) bodo prejeli vsak po 50.000 EUR.

Vsebina vloge:

  1. faza = kratka vloga (rok 17. 5. 2022)

Vloga vsebuje:

  • del A: administrativni podatki o prijavitelju;
  • del B: tehnični opis; in
  • obvezno prilogo: sestavljena iz dokumenta, ki dokazuje, da so se tekoče ali zaključene pobude začele izvajati po 11. decembru 2019.
  1. faza = celotna vloga (11. 8. 2022)

V 2. fazi bo največ 30 izbranih kandidatov/finalistov povabljenih, da predložijo dopolnjeno vlogo svoje prvotne prijave.

Upravičeni prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe (kot so npr. univerze, raziskovalne institucije, mala in srednje velika podjetja, start-upi, nevladne organizacije), z izjemo javne uprave, iz držav članic EU in drugih držav, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

Rok za oddajo vlog: 17. 5. 2022.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.