Javni razpis OPO NOO – začetne investicije v opremo in gradnja

Prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja z vsaj enim (1) zaposlenim in sedežem ali podružnico na dan oddaje vloge v obmejnem problemskem območju.

Predmet: sofinanciranje do 50 % stroškov nakupa osnovnih sredstev (opredmetena in neoopredmetena) ter gradbenih-obrtniških-inštalacijskih del.

Rok za prijavo:

  • 11. 4. 2022, do 24. ure.

Več o razpisu si lahko preberete na tej povezavi.