NOVI EVROPSKI BAUHAUS – financiranje pilotnih projektov na področju trajnostnega urbanega razvoja

Predmet razpisa: urbana prenova evropskih mest v kontekstu trajnosti – krožnosti in ogljične nevtralnosti. Financirana bo priprava pogojev in virov prek pilotnih projektov na področju trajnostnega urbanega razvoja.
 
Sklop A in B:
A – prepoznati in podpreti testiranje ter raziskave inovativnih tehnologij v luči trajnostnega razvoja mest in vključevanja njih v urbani razvoj;
B – izboljšati zmogljivosti mest pri oblikovanju politik in strategij trajnostnega urbanega razvoja.
Prijavitelji: občine/mestni sveti/okraji ali konzorciji občin z najmanj 50.000 prebivalci.
Trajanje projekta: 4 leta.
Financiranje: do 5 milijonov EUR.
ROK prijave: 19. 1. 2023