NAPOVED terminskega načrta objave javnih razpisov PRP za leti 2022 in 2023

Prijavitelji: KMG

Namen:

  • Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom;
  • Naložbe v krožno gospodarstvo;
  • Izvedba EIP projektov;
  • Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih;
  • Naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov;
  • Pavšalna podpora za KMG in MSP (naložbeni in sektorski del);
  • Naložbe za nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov;
  • Izgradnja protipožarnih poti;
  • Podpora za naložbe v vetrno protizaščito.

Več na povezavi.