You are currently viewing Napoved odprtih in prihajajočih razpisov za nepovratna in povratna sredstva MGTŠ v letu 2023

Napoved odprtih in prihajajočih razpisov za nepovratna in povratna sredstva MGTŠ v letu 2023

V letošnjem letu bo za razvoj gospodarstva, turizma in športa na voljo 634,4 milijona EUR.

Ministrstvo bo podprlo osem ključnih področij:

  1. nova interventna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize, ki bodo namenjena za investicije in obratna sredstva – skupaj 110 milijonov evrov (36,1 % razpisanih sredstev);
  2. gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov (27,2 % razpisanih sredstev);
  3. raziskave in razvoj – 33,9 milijona evrov (11,1 % razpisanih sredstev);
  4. podjetništvo in internacionalizacija – 29,3 milijona evrov (9,6 % razpisanih sredstev);
  5. šport – 16,8 milijona evrov (5,5 % razpisanih sredstev);
  6. spodbujanje lesno predelovalne industrije –13,0 milijona evrov (4,3 % razpisanih sredstev);
  7. spodbujanje razvoja turizma – 10,7 milijona evrov (3,5 % razpisanih sredstev);
  8. krožno gospodarstvo – 8,2 milijona evrov (2,7 % razpisanih sredstev).

MGTŠ bo 23 novih razpisov objavil tekom štirih kvartalov letošnjega leta. Še dodatnih 17 ukrepov v vrednosti 329,5 milijonov EUR bodo objavile izvajalske institucije in SID banka.

Okvirna časovnica in dodatne informacije so na voljo na povezavi.