NAPOVED 69 mio eur nepovratnih sredstev za turizem

Prijavitelji: MSP in velika podjetja.

Predmet: Subvencionirane investicije v nastanitvene kapacitete od 3* naprej, za obnove (68%), deloma tudi za novogradnje (32%).

Več v povzetku.