You are currently viewing NAPOVED 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027

NAPOVED 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027

Podpora projektov medregijskega sodelovanja, ki združujejo politične organizacije iz vsaj treh različnih držav iz 27 držav članic EU, Norveške in Švice.

Podpirajo se projekti v petih tematskih prednostnih nalogah EU in enem netematskem vprašanju o boljšem upravljanju:

 • Pametno;
 • Zeleno;
 • Povezanost;
 • Socialno;
 • Državljani;
 • Upravljanje.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 130 mio EUR

Stopna sofinanciranja:

Povprečni skupni proračun na projekt je 1-2 milijona EUR:

 • Partnerji iz držav članic EU prejmejo do 80 % sredstev za projektne dejavnosti;
 • Zasebne neprofitne organizacije lahko prejmejo 70 % povračila stroškov.

Upravičeni stroški projekta:

 • Stroški osebja;
 • Pisarniški in administrativni stroški;
 • Potni in namestitveni stroški;
 • Stroški zunanjih strokovnjakov in storitev;
 • Stroški opreme;
 • Stroški infrastrukture in dela (samo za pilotne projekte).

Rok prijave: od 15. marca 2023 do 9. junija 2023