Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Predmet: pokrivanje stroškov in izdatkov poslovnega procesa, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja. Naložba se ne sme izvajati v izključenem sektorju.

Upravičenci:

  • Samostojni podjetnik.
  • Mikro ali malo podjetje.
  • Zagonsko podjetje oziroma start-up.
  • Socialno podjetje.

Kratek opis:

  • Kredit v višini od 5.000 € do 25.000 €.
  • Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV.
  • Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

Več v povzetku.