JR za izvedbo pilotnih projektov – Krepitev sodelovanja med tradicionalnimi industrijami, ustvarjalnimi industrijami in kulturnimi izvajalci – pilotne akcije

Prijavitelji: mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP), ustanovljeno vsaj 2 leti 1 iz
upravičenih regij razpisa.

Predmet: inovativni in izvirni izdelki, postopki, storitvi, orodja, razvita v okviru sodelovanja med enim tradicionalnim MSP (prijavitelj) in enim KKI (izvajalski partner).

Rok za prijavo: 17. 5. 2021 do 12. ure.