Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Prijavitelji: MSP z najmanj dvema (2) zaposlenima osebama na dan 1. 9. 2020 in ustanovljeni pred 1. 10. 2018

Kaj: Z vzpostavitvijo/nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge

Rok oddaje: 1. 10. 2020 in 1. 10. 2021

Več o javnem razpisu najdete tukaj.