Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS

Prijavitelji: gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Predmet: sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Roki za prijavo:

  • za prvo odpiranje: 22. 4. 2022 do 12. ure;
  • za drugo odpiranje: 1. 10. 2022 do 12. ure;
  • za tretje odpiranje: 12. 1. 2023 do 12. ure.

Več o razpisu si lahko preberete na tej povezavi.