Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Prijavitelji: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki opravljajo dejavnost na področju turizma in gostinstva.

Predmet: sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom.

Rok za prijavo: 29. avgust 2022.

Več o tem tukaj.