Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021 – 2022

Prijavitelji: partnerstva oz. konzorcij, ki vključuje najmanj 10 mikro, malih in/ali srednje velikih panožnih podjetij (člani partnerstva so lahko panožna podjetja ali samostojni podjetniki, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna podjetja in so pravne osebe zasebnega prava).

Predmet: sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra in konkurenčnost zaposlenih ter podjetij v panogi.

Rok za prijavo: 7. 6. 2021.

Več informacij najdete tukaj.