Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Prijavitelji: vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji.

Predmet: izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma:
1. Prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru;
2. Krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

Rok za prijavo: 30. 9. 2021.

Več najdete tukaj.