Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2023

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k:

  1. spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk;
  2. preprečevanju nasilja nad ženskami, vključno s spletnim nasiljem.

Upravičenci: NVO

Stopnja sofinanciranja največ 80 % vrednosti projekta (ne več kot 10.000 EUR).

Rok za oddajo vlog je 9. 2. 2023.

Več v povzetku.