Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024

Predmet:.

  • Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC ter
  • Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev.

Skupna višina nepovratnih sredstev: 8.000.000,00 EUR za leto 2023 in 11.000.000,00 EUR za leto 2024.

Upravičeno območje: obmejna problemska območja[1].

Upravičeni stroški:

Do kandidiranja na razpisu so upravičeni projekti, ki imajo:

  • najmanj 400.000,00 EUR upravičenih stroškov projekta (brez DDV);
  • največ 1.600.000,00 EUR upravičenih stroškov (še 100 % sofinanciranje).

Rok oddaje vlog: 21. 4. 2023.

Več na povezavi.

[1] Območja izvajanja: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.