Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025

Prijavitelji: upravičene pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo kot društvo, zveza društev, zavod, skupnost zavodov, humanitarna organizacija ali ustanova oz. imajo status nevladne organizacije v javnem interesu.

Predmet: sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025.

Rok za prijavo: 30. 6. 2022.

Več informacij na povezavi.