You are currently viewing Javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2023

Javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2023

Predmet: sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah, ki izvajajo izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: izvajalci) v letu 2023.

Osnovne informacije:

  • Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 400.000 EUR;
  • Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

– so javni zavod,

– imajo zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih,

– imajo v šolskem letu 2022/23 vpisane udeležence izobraževanja odraslih, pri čemer so upoštevani javnoveljavni izobraževalni programi za pridobitev srednješolske izobrazbe, vključno z maturitetnim in poklicnim tečajem, ter javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba (jezikovni programi, programi splošnega in državljanskega izobraževanja).

Prijavni rok: 17. 3. 2023 (do 12.00 ure).

Povzetek razpisa je na voljo tukaj.