You are currently viewing Javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024

Javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024

Predmet: sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja otrok in mladih s področja vsebin izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov.

Kratek opis:

  • sofinanciranje znaša do 100% upravičenih stroškov;
  • zaprošeni znesek posameznega projekta ne sme presegati 5.000,00 EUR.

Prijavni rok: 15. junij 2023 (ob 12. uri).

Upravičenci: posamezne občine, ki ležijo v območju Alpske konvencije.

Upravičeni stroški:

– neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;

– stroški informiranja in oglaševanja v medijih;

– stroški zunanjih izvajalcev, ki jih prijavitelj (občina) izbere na podlagi veljavnih predpisov na področju javnega naročanja (stroški dela, potni stroški in stroški pogostitve).

Več na povezavi.