Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov

Predmet: projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov.

Upravičenci: V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena:

 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti občine, je vlagatelj po tem javnem razpisu občina;
 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki je v (so)lasti javne univerze, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojna javna univerza, katere ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

Upravičeni stroški projekta:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev za samo izvedbo GOI del (gradnja, nakup in vgradnja opreme) v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV);
 • stroški GOI del (gradnje, nakupa in vgradnje opreme) za izvedbo novega ali posodobitev obstoječega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo.
 • Upravičeni stroški bodo sofinancirani v celoti, vendar največ do višine 277 EUR na m2 neto tlorisne površine, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep.

Prijavni roki:

 • Prvi rok: 27. 3. 2023,
 • Drugi rok: 29. 5. 2023,
 • Tretji rok: 23. 10. 2023,
 • Četrti rok: 12. 2. 2024,
 • Peti rok: 3. 6. 2024,
 • Šesti rok: 7. 10. 2024,
 • Sedmi rok: 13. 1. 2025 oz. do porabe sredstev.

Več v povzetku.