You are currently viewing Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)

Predmet: sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc.

Prijavitelji: samostojni podjetniki posamezniki ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države, ki so na dan oddaje vloge registrirani za dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra dejavnosti 85.590).

Pogoji:

  1. Prijavitelj mora imeti registrirano dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra 85.590).
  2. Prijavitelj lahko na javnem razpisu kandidira sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tvorili konzorcij.
  3. Isti poslovni subjekt lahko na tem javnem razpisu kandidira le enkrat.

Višina sredstev: 5.9 mio EUR

Upravičeni stroški:

– Standardni strošek na izobraževanje (strošek na delavnico): Standardni strošek na enoto znaša 2.475,00 EUR. Izobraževanje mora šteti najmanj deset (10) udeležencev.

Prijavni rok: 31.7. 2023 do 12:00 ure

Več na povezavi.