Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Prijavitelji: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge.

Kaj: nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija).

Rok za prijavo: prvo odpiranje 1. 4. 2021, drugo in tretje odpiranje (samo v primeru, če sredstva ne bodo porabljena) 3. 6. 2021 oz. 2. 9. 2021.

Več o razpisu najdete tukaj.