Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

Prijavitelji: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge.

Predmet: nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija).

Rok za prijavo: 2. 9. 2021.

Več najdete tukaj.

Zapri menu