Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023

Predmet: sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:

 • aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
 • upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
 • razvoj, nakup in implementacija sodobnih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
 • uporaba licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
 • priprava in organizacija študijskih potovanj,
 • priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
 • priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.

Upravičenci: organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.

Osnovne informacije:

 • Skupna višina razpisanih sredstev je 1.200.000,00 EUR;
 • Delež sofinanciranja znaša do 90 % vseh upravičenih stroškov;
 • Podpora 35 vodilnih destinacij.

Prijavni rok: 5. 6. 2023 do 24 ure.

Upravičeni stroški:

 1. Stroški izvedbe medijskega zakupa.
 2. Stroški upravljanja digitalnih komunikacijskih kanalov ter stroški priprave vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup.
 3. Stroški razvoja, nakupa in implementacije sodobnih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnje obstoječih tehnoloških rešitev.
 4. Stroški plačila uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev.
 5. Stroški priprave in organizacije študijskih potovanj za novinarje, organizatorje potovanj ali turistične agencije.
 6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži.
 7. Stroški priprave, organizacije in izvedbe izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih (na primer pridobivanje okoljskih in trajnostnih certifikatov, gospodarna raba vode in energije, »zelena doživetja«, turizem brez plastike za enkratno uporabo, vključevanje lokalnih pridelovalcev hrane in lokalnih obrtnikov ipd.) in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.
 8. Stroški plač zaposlenih na projektu, ki je predmet tega javnega razpisa, za eno zaposleno osebo pri prijavitelju (določen ali nedoločen čas), v času trajanja projekta.

Več informacij v povzetku.