Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021

Prijavitelji: organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Predmet: Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih – do 90 % upravičenih stroškov.

Roki za prijavo:

  • 1. rok: 9. 4. 2021 do 24. ure;
  • 2. rok: 7. 5. 2021 do 24. ure;
  • 3. rok: 7. 6. 2021 do 24. ure oziroma do porabe sredstev.

Več o vsebini razpisa najdete tukaj.