You are currently viewing Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027

Predmet: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je:

  • prispevati k dejavni in sodelujoči programski regiji, ki se zaveda svojih okoljskih, naravnih in kulturnih vrednot, s spodbujanjem trajnostne rabe, varstva in izkoriščanja v turistične namene ter vzpostavitvijo prepoznavne in privlačne zelene turistične destinacije.

Prednostna naloga 1: zelena obmejna regija (3.527.250 EUR)

– Specifični cilj 1: krepitev varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi na urbanih območjih, ter zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.

Prednostna naloga 2: vključujoča obmejna regija, ki temelji na trajnostnem turizmu (6.466.667 EUR)

– Specifični cilj 1: krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah.

Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija

– Specifični cilj 1: boljše upravljanje sodelovanja (1.410.872 EUR)

Upravičenci:

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu.

Vodilni partnerji morajo imeti sedež na programskem območju. Institucije, ki se nahajajo zunaj programskega območja, vendar na ozemlju države članice, vključene v program, lahko delujejo le kot projektni partnerji.

Prijavni rok: 8. maj 2023 (ob 12. uri).

Več v povzetku.