Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Predmet: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je zmanjšanje teritorialnih razlik v čezmejni regiji, spodbujanje sprememb in izkoriščanje priložnosti za nove razvojne trende, in sicer z združevanjem virov preko državnih meja, da bi bili bolje pripravljeni na prihodnost in bi se zmanjšale čezmejne ovire ter s tem izboljšalo čezmejno sodelovanje na določenih področjih.

Prednostna naloga 1: odpornejša in bolj trajnostna regija (21.100.000 EUR)

– Specifični cilj 1: spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in odpornosti na nesreče

– Specifični cilj 2: spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo

Prednostna naloga 2: sposobnejša in bolj konkurenčna regija (17.000.000 EUR)

– Specifični cilj 1: razvoj znanj, spretnosti in kompetenc za delo in življenje

– Specifični cilj 2: trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na kulturnih in turističnih potencialih

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja (3.400.000 EUR)

– Specifični cilj 1: krepitev usklajevanja in sodelovanja med institucijami

Upravičenci:

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu.

Vodilni partnerji morajo imeti sedež na programskem območju. Institucije, ki se nahajajo zunaj programskega območja, vendar na ozemlju države članice, vključene v program, lahko delujejo le kot projektni partnerji.

Prijavni rok: 28. februarja 2023 (ob 12. uri).

Več v povzetku.