You are currently viewing Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027

Predmet: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja (846.915,00 EUR)

– Specifični cilj 3.2: krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi

Vrste dejavnosti (okvirno):

– organiziranje skupnih srečanj, delavnic, dogodkov ipd.,

– izmenjava informacij, znanja in izkušenj ter osebja,

– oblikovanje skupnih struktur in ukrepov na obravnavanih tematskih področjih.

Dogodki čezmejnega sodelovanja (tip 1) so dogodki, namenjeni majhni in specifični ciljni skupini, javni dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja (tip 2) pa so namenjeni širši javnosti/več ciljnim skupinam.

Kratek opis:

  • Sofinanciranje znaša do največ 80% skupnih upravičenih stroškov.
  • Najvišji znesek za projekte manjših vrednosti znaša do 20.000 EUR za projekte tipa 1 in do 30.400 EUR za projekte tipa 2.
  • Za odobrene projekte manjših vrednosti je predvideno predplačilo v višini 30 % sredstev ESRR.
  • Trajanje projekta ne sme biti daljše od 12 mesecev.
  • Programsko območje: programsko območje obsega osem slovenskih (gorenjska, goriška, koroška, osrednjeslovenska, podravska, pomurska, savinjska, zasavska) in osem avstrijskih NUTS-3 regij.
  • Zahteve za partnerstvo: vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Avstrije.

Prijavni roki: 19. julij 2023 (ob 12. uri). 

Upravičenci:

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu.

Vodilni partnerji morajo imeti sedež na programskem območju. Institucije, ki se nahajajo zunaj programskega območja, vendar na ozemlju države članice, vključene v program, lahko delujejo le kot projektni partnerji.

Upravičeni stroški:

  1. Standardni stroški na enoto na udeleženca na dogodek za projekte manjših vrednosti tipa 1.
  2. Pavšalni znesek za projekte manjših vrednosti tipa 2.

Več v povzetku.