Javni razpis za podukrep 6.1 ‐ Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Prijavitelji: Mladi kmetje, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom.

Kaj: podpora za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Rok oddaje: do 15. 6. 2021.

Več o razpisu najdete tukaj.