Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Prijavitelji:

  • sklop A: fizične osebe, razen samostojni podjetniki posamezniki, ter skupine lastnikov gozdov in agrarnih skupnosti v skladu z
    Zakonom o agrarnih skupnostih (ZAgrS);
  • sklop B: pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Predmet: nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 so naložbe v nakup nove
mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.

Rok za prijavo: 10. 1 . 2022.

Več si lahko preberete tukaj.

Zapri menu