You are currently viewing Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Predmet: sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitev (SKLOP 1) ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin (SKLOP 2).

Upravičenci: so občine.

Osnovne informacije in pogoji:

  • višina razpisanih sredstev je: 10.864.414 € (8 mio € za SKLOP 1 in 2.864.414 € za SKLOP 2);
  • sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov;
  • SKLOP 1: podsklop A) – načrtovana vrednost prijavljene investicije mora biti višja od 500.000 € brez DDV ali podsklop B) – načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije mora biti od 200.000 do vključno 500.000 € brez DDV ali podsklop C) – načrtovana vrednost prijavljene investicije od 75.000 do vključno 200.000 € brez DDV;
  • SKLOP 2: podsklop A) – načrtovana vrednost prijavljene investicije mora biti višja od 200.000 € brez DDV ali podsklop B) – načrtovana vrednost prijavljene investicije od 75.000 do vključno 200.000 € brez DDV.

Prijavni rok: 3. 7. 2023 do 23.59.

Upravičeni stroški: od 1. 1. 2023 pa do najkasneje 22. 11. 2023.

SKLOP 1:

Obnove javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in stroške vgradnje športne opreme v navedene objekte:

manjša rekonstrukcija;

vzdrževanje objekta;

vgradne športne opreme v večnamenskih športnih dvoranah in telovadnicah.

SKLOP 2:

Posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin in/ali zunanje vgradnje športne opreme:

posodobitve grajenih športnih površin v poselitvenem območju, ki niso v naravnem stanju;

nove športne površine, ki se zagotavljajo v ureditvenih in zunaj ureditvenih območij naselij.

– zunanje vgradne športne opreme zajemajo stroške kot na primer: oprema za vsa šolska igrišča, celotne športne parke, street workouti, stadioni z vso pripadajočo opremo (goli, tribune, oprema za atletiko,…) balinišča, atletske steze, skate parki, ograjena igrišča, ki omogočajo vadbo prve triade in rekreativcem, odbojka na mivki, razne podlage za vsa igrišča in podobno.

Več v povzetku.