JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE IN KULTURNIH PROJEKTOV IZ PROGRAMA SANACIJE NAJBOLJ OGROŽENIH IN NAJPOMEMBNEJŠIH KULTURNIH SPOMENIKOV V LETIH 2023 IN 2024

Predmet razpisa: sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov:

  • Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov.
  • Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini.

Upravičenci: Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. Prijavitelj – upravičenec do sredstev razpisa – je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom.

Opis:

Skupna višina sredstev: 4.400.000 EUR

  • Sklop 1: 1.900.000 (2023) in 2.000.000 (2024)
  • Sklop 2: 200.000 (2023) in 300.000 (2024)

– Višina in delež financiranja:

  • Sklop 1: do 50 % (največ 200.000 EUR v obeh letih skupaj)
  • Sklop 2: do 100 % (največ 50.000 EUR v obeh letih skupaj).

Rok za oddajo vlog je 13. 3. 2023.

 

Več na povezavi.